Human Resource

İŞ BAŞVURULARINIZ

Eleman ihtiyaçlarımız, Kariyer.net ve basın ilanlarıyla duyurulmaktadır.
Genel başvurularınız için CV'nizi lütfen ik@hisarcelik.com 'a gönderiniz.

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

Yenilikçi, vizyonu olan, ekip ruhuna sahip, dinamik, gelişime açık, görevin gerektirdiği niteliklere uygun personelin istihdam edilmesini sağlamak; en değerli yatırımımız insandır düşüncesinden hareketle çalışanlarımıza kişilik özelliklerine, yeteneklerine, mesleki gelişim ihtiyaçlarına paralel olarak eğitim ve gelişim olanakları sunmak, çalışanlarımızın verimliliğini ve mutluluğunu, performans değerlendirme, kariyer planlama, ücretlendirme ve benzeri insan kaynakları araçlarını kullanarak arttırmaktır.

İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARIMIZ

Seçme – İşe Alma ve Oryantasyon:

İnsan Kaynakları Departmanı, adayları değerlendirir, aranan pozisyonun özelliğini taşıyan adayları mülakata davet eder, Mülakatın yanı sıra yabancı dil sınavı uygulayabilir.
Mesleki bilgi ve deneyimin belirlenmesi için ise, ilgili bölüm yöneticisinden mülakat süreçlerine katılması istenir.
İşe alım sürecinin ardından Hisar Çelik'te göreve başlayan her personel oryantasyon programına dahil edilir. Departman tanıtım sunumları ve ilgili saha gezileriyle kişilerin işe ve işyerine uyum sürecini kolaylaştırmak hedeflenir.

Performans Değerlendirme:

Şirket hedefleriyle çalışan hedeflerini bütünleştirerek, ortak amaç ve hedefler doğrultusunda çalışanları yönlendirmeyi ve başarılı olanları ödüllendirmeyi amaçlayan Performans Yönetim Sistemi uygulanmaktadır. Beyaz yaka çalışanların; 6 aylık dönemde ara değerlendirme ve yılsonu değerlendirme olmak üzere yetkinliklerine ve hedeflerine göre performans değerlendirmesi yapılmaktadır.
Eğitim ve Geliştirme: Şirket hedefleri doğrultusunda kişilerin mesleki ve kişisel eğitim ihtiyaçları performans değerlendirme süreci sonunda ortaya çıkar. Bu ihtiyaçlar göz önüne alınarak eğitim planları oluşturulur ve bu eğitimler yıl içerisinde gerçekleştirilir. Belirlenen eğitim planı haricinde ihtiyaçların ve önceliklerin değişmesi durumunda plan dışı eğitim olanakları da sağlanmaktadır.

Kariyer Olanakları:

Boş kadrolara öncelikle şirket içerisinden atama yapılır. Bunun için hazırlanan kariyer ve yedekleme planları kapsamında çalışanların kişisel gelişimleri izlenir.

ÜCRET POLİTİKASI

İş değerleme ve performansa bağlı olarak yılda bir kez ücret artışı uygulanır ve ödemeler aylık bazda gerçekleştirilir. Buna ek olarak yılda 4 maaş ikramiye (her aya eşit dağılmış şekilde) ayrıca ödenir.
Sosyal Yardımlar:
Gebze işyeri için, geliş ve gidişlerde Kadıköy yönünden personel servisi bulunmaktadır. Yemek hizmetleri Gebze işyerinde mevcut yemekhanede, Suadiye ofisinde ise yemek fişi ile karşılanmaktadır.
Ayrıca; yakacak yardımı, tahsil yardımı, izin harçlığı, bayram harçlığı, doğum, ölüm, evlenme, askerlik, ayakkabı gibi yardımlarda da bulunulmaktadır.

ÇALIŞMA SAATLERİMİZ

Gebze Fabrikamızda; Pazartesi- Cuma: 8:30 – 17:15
Cumartesi : 8:30 – 15:45

Suadiye Büromuzda; Pazartesi – Cuma: 8:30 – 18:30 şeklinde düzenlenmiştir.

ÇALIŞAN SAYIMIZ

Aylık Ücretli: 150
Saat Ücretli : 400
İmalat Taşeronları: 200
Çırak /Stajyer: 20 olmak üzere toplam 770 kişidir.

STAJ OLANAKLARIMIZ

Lise Stajları:

Hisar Çelik'te lise stajyer başvuruları Haziran ayı içinde kabul edilir ve okul dönemi olan Eylül-Haziran ayları içinde gerçekleştirilir.
Personel ve Özlük İşleri Bölümü koordinasyonunda her yıl Nisan ayı içinde departmanlardan Lise Stajyerleri Kontenjan Anketi ile istenilen öğrenci sayısı, meslek alanı, staj günleri tespit edilir. Anket sonucu doldurulan ihtiyaç tespit formu Mayıs ayı içinde Personel ve Özlük İşleri Bölümü tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ve ilgili okul müdürlüklerine gönderilir. Okul tarafından belirlenen işletmede staj yapacak olan öğrencilerin meslek eğitim sözleşmeleri ilgili okullardan, en geç Eylül ayı eğitim öğretim yılı başlangıç haftası içinde Personel ve Özlük İşleri Bölümü 'ne ulaştırılarak staj süreci başlatılır.
Üniversite Stajları:

Şirketimiz, departman imkanları doğrultusunda staj yapma mecburiyeti olan üniversite öğrencilerine yaz döneminde (Temmuz – Eylül) staj yapma imkânı sunmaktadır.