ÜRETİM

Hisar Çelik dünyanın en büyük entegre alt yürüyüş takımı üreticileri arasındadır. Tek çatı altında mühendislik, döküm, kalıplama, ısıl işlem, talaşlı imalat, işleme, boyama işlemlerinin hepsini gerçekleştirebilmektedir. Hisar Çelik’in üretim tesisinin ana bölümleri şu şekildedir:

MÜHENDİSLİK

Mühendislik bölümünde ürünlerin dizaynı, döküm ve finish ölçüleri, model dizaynı, döküm simülasyonu, istenen mekanik mukavemeti sağlayacak döküm ve ısıl işlem parametreleri ve teknik çizimleri yapılmaktadır.

MODELHANE

Alt yürüyüş takımı üretiminde kullanılan modeller bu atölyede üretilmektedir. Modeller ahşap veya alüminyumdan yapılmaktadır. Bu modeler daha sonra kum ve reçine yardımı ile kalıp üretiminde kullanılmaktadır.

DÖKÜM

Hisar Çelik’in, metali yaklaşık 1,500 – 1,600 derecede ergiten 6 adet indüksiyon ocağı bulunmaktadır. Bu ocaklar yılda 40.000 ton sıvı metal ergitme kapasitesine sahiptir. Bu ocakların yüksek teknoloji kontrol ekipmanları vardır.

ISIL İŞLEM

Üretilen ürünlerin istenilen mekanik mukavemetlere ve fiziksel dayanıklılığa ulaşması için ısıl işlem prosesinden geçmektedir. Bu proses hem hassas sıcaklık kontrolü yapabilen hem de kontrollü soğumaya olanak sağlayan ısıl işlem fırınları ile gerçekleştirilmektedir.

TALAŞLI İMALAT

Hisar Çelik’in talaşlı imalat bölümü, alt yürüyüş takımları ve merdaneler için istenen ürün spesifikasyonlarını elde etmek ve yüzey kalitesini artırmak için gereken dik ve yatay cnc tornalar, işleme merkezleri, ve Bohrwerk makinelerinden oluşmaktadır.

ENDÜKSİYON SERTLEŞTİRME

Hisar Çelik, yürüyüş takımları parçalarının yüzey sertleştirme işlemleri için 3 adet endüksiyon sertleştirme ekipmanını tek çatı altında bulundurarak gelişmiş bir servis hizmeti sunmaktadır.

Hisar Çelik, büyük dişliler ve makaralar için tarama tipi (Scanning Type) sertleştirme ekipmanına ek olarak aynı zamanda makaralar ve küçük dişliler için tek atışlı (Single Shot) indüksiyon sertleştirme ekipmanına da sahiptir.

KALİTE KONTROL

Hisar Çelik, ISO 9001:2008 hükümleri doğrultusunda bir Toplam Kalite Yönetimi sistemi ile uyumludur. Kalite, baştan sona kadar tüm prensiplerin sıkı gözetimi ile sürekli bir süreç olarak kabul edilir. Hedef, müşteri memnuniyetini sağlamak için gerekli zaman çerçevesi içinde ve talep edilen spesifikasyonlara uygunsürekli olarak en yüksek kaliteye sahip ürünü sunmaktır.

Üretim sürecinin her aşamasında kalite kontrol prensipleri uygulanmakta, ve buuygulamalar hammadde seçiminden başlayarak ergitme, kalıplama, döküm, ısıl işlem ve talaşlı imalata kadar devam etmektedir. Üretim süreci sırasında ve sevkiyat öncesi, boyutsal kontrollerin yanı sıra hasarsız sertlik testleri de gerçekleştirilmektedir. Ek olarak, parçalardan mekanik özelliklerin ve mikroyapının izlenmesi için düzenli aralıklarla örnekler alınmaktadır.

Tüm ana departmanlar, kendi kalite güvence alt birimlerine sahiptir ve aynı zamanda sadece korumak ve denetlemekle kalmayıp, sürekli gelişim adına yeni hedefler belirlemekle görevli bağımsız bir kalite güvence departmanına da sahiptir.

Günlük operasyonlar, anlık analiz için bilgisayar kontrollü doğrudan okuma spektrograflarıyla donatılmış, modern laboratuvar ve test tesisleri tarafından desteklenmektedir. Ayrıca, şirket dinamik bir Ar-Ge laboratuvarına sahiptir. Hisar Çelik, çelik ve madencilik endüstrilerindeki güncel gelişmelere uygun olarak hem yelpazesini genişletmekte hem de vizyonunu artırmaktadır. Ar-Ge departmanı, etkili bir geri bildirim mekanizmasını sağlamak amacıyla sürekli olarak Kalite Güvence ve Satış bölümleri ile iletişim halindedir.